Vesistöpatojen seuranta

EPO ELY-keskus

POP ELY-keskus

Koekohteiden seuranta

HKR

 

Ympäristöhavaintojen kerääminen ja käyttö

Oulun Energia - Viestikapula

Kaivostoiminta

Opetusalusta

Toiminnan seuranta

Palauteprosessin toteutus

Ympäristön seuranta
muodostaa kokonaisuuden, jossa eri osapuolet tekevät yhteistyötä ja keräävät tietoa pitkän ajan kuluessa. Tällaisen paikkaan sidotun tiedon hallinta, toiminnanohjaus ja raportointi kuuluu Rambollin tarjoamiin palveluihin.